För företag

Mynt Lg

Stor kassa, noll ränta?

Det är varken konstigt eller problematiskt att många framgångsrika små- och medelstora företag sitter med väldigt mycket pengar i kassan. Vad som däremot kan upplevas som problematiskt är om överskottskapitalet i kassan, dvs. pengar som inte behövs för att driva den operationella verksamheten, är för stort.  Förr kunde kassakontot ge lite ränta, men idag ligger stora belopp kvar på de kontona helt utan någon avkastning alls.

 

Att investera ett eventuellt överskottskapital är ett effektivt sätt att öka bolagets lönsamhet, det är också ett sätt att hantera risken för att kapitalet ”äts upp” av inflationen. Samtidigt ska överskottskapital inte förväxlas med riskkapital, och tål därför inte att utsättas för svängningarna på börsen.

Graf Lg

Tenoris One - ett alternativ?

Stora företag har ofta hela avdelningar som arbetar med att säkerställa att avkastning genereras på överskottskapital, till en för bolaget acceptabel risknivå. Hos mindre företag, som måste prioritera den operationella verksamheten, finns sällan det utrymmet. En av fondens grundare och tillika förvaltare, Henric Nordin, har själv bakgrund som företagare, och såg ett behov. ”Som egen företagare och ekonom med stort investeringsintresse, sökte jag ett sätt att med minsta möjliga insats säkerställa att mitt företags överskott kunde generera avkastning till en inte alltför stor risk. Under mina år som konsult har jag fått insyn i hur mycket resurser stora bolag lägger på att sysselsätta sitt kapital, resurser som helt enkelt inte finns hos mindre bolag. Även om det - som i mitt fall - finns ett intresse, finns det oftast inte den tid som krävs för att sätta ihop en välbalanserad portfölj.”

 

Tenoris One är därför framtagen med just företag i åtanke. Fonden prioriterar som princip låg risk framför hög avkastning, vilket gör den till ett attraktivt placeringsalternativ för kapital som gärna får öka lite i värde, men som helst inte får minska. Tenoris One har också, till skillnad från många andra fonder och mer i likhet med en komplett investeringsportfölj, en uttalad målsättning för både avkastning och risknivå. Det gör att det förhoppningsvis underlättar för just företag att analysera fonden utifrån företagets unika förutsättningar. För kanske lika centralt som möjligheten till avkastning till en acceptabel risk är det sannolikt för företag som vill investera att det ska vara enkelt och inte ta tid från kärnverksamheten.

 

I sammanhanget är det viktigt att framhålla att Tenoris One är en fond och gör som sådan inte på något sätt anspråk på att ersätta en treasuryfunktion eller investeringsrådgivare. Ingenting av det som fonden kommunicerar varken kan eller ska uppfattas som placeringsråd, och syftet med innehållet här på fondens hemsida och i andra kanaler är enbart att informera om Tenoris One som placeringsalternativ och marknadsföra den för potentiella investerare. Här är det extra viktigt att framhålla att investeringar alltid är förknippade med risk och att Tenoris One inte utfäster några garantier av något slag. Den som överväger att investera i Tenoris One uppmanas att först ta del av riskinformationen och fondens fondfaktablad.

Faq Lg

Hur investeras överskottskapital i fonder?

Ett företag kan precis som en privatperson investera i aktier och fonder. Normalt görs detta genom en aktiedepå eller genom en kapitalförsäkring. Prata med er företagsbank, en redovisningsekonom eller revisor för rådgivning.

Envelope

Vill du veta mer?

Företräder du ett företag och vill veta mer om fonden Tenoris One? Vi berättar gärna mer om fonden och vilka möjligheter den kan ge ert företag. Hör gärna av er via mail eller telefon för att boka in ett personligt möte, kontaktuppgifter finns här.

FAQ

Vi tycker det är betydligt enklare att uppnå en bra total avkastning genom att minimera förluster snarare än att maximera vinster. Med hög risk är det nästa oundvikligt att ibland göra större förluster i enskilda investeringar. Vi vill undvika att behöva ”ta igen” stora förluster, sättet vi gör det på är att minska risken i varje enskild investering. Det ger oss också en lägre total risk och en stabilare utveckling.
Det går inte att säga exakt vilka tillgångar du får då detta ändras beroende på marknadsutveckling, men normalt är vi investerade i en blandning av ädelmetaller, industrimetaller, jordbruksprodukter, börsindex och valutor.
Investerare som typiskt sett är intresserade av att investera i vår fond är allt ifrån småsparare till stora institutionella investerare. Vi ser även ett intresse från företag som söker avkastning på sitt överskottskapital.
Vi är inte unika, vi är bara ganska ovanliga. Vårt sätt att investera, i ett fåtal väl valda tillgångar som inte korrelerar med varandra, är så långt vi känner till väldigt ovanligt i Sverige. Globalt finns några aktörer som verkar ha en liknande strategi. De aktörer som vi känner till vänder sig vad vi vet inte till allmänheten utan endast till institutioner, kanske är det något som gör oss unika.

Var kan jag köpa Tenoris One?

Köp fonden hos någon av våra samarbetspartners

Fondfakta

  • Fondnamn: Tenoris One
  • ISIN-kod: SE0014808416
  • Fondtyp: Specialfond
  • Förvaltningsavgift: Fast avgift 1%, prestationsbaserad avgift 20%
  • Fondens risk: 4 av 7
  • Jämförelseindex: OMRX TBILL
  • Fondens startdatum: 2020-10-12
  • Fondbolag: AIFM Capital AB
  • Ansvarig förvaltare: Henric Nordin