TENORIS ONE

För dig som söker en fond för alla väder.

Diversifierad Startsida

Diversifierad

Fondens diversifiering medför att dess utveckling inte är beroende av börsens utveckling. Diversifiering är enligt oss nyckeln till långsiktigt framgångsrika investeringar.

Stabil Startsida

Låg risk

Vår målsättning är att fonden ska erbjuda låg risk, oavsett tidsperspektiv.

Langsiktig Startsida

Konjukturokänslig

Fonden investerar till stor del utanför börsen, vilket medför låg påverkan av svängningar i konjunkturen.

Diversifiering på riktigt

Vi tror att diversifiering är det bästa sättet att hantera finansiell risk. Många investerare känner igen det här, man brukar prata om att det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. I teorin är det här enkelt att förstå, men i praktiken kan det vara svårt att genomföra. Med Tenoris One hoppas vi ändra på det genom det vi kallar för diversifiering på riktigt.

Honeycomb Blue

Exempel på tillgångar Tenoris One investerar i.

Vi tror att Tenoris One är en bra komponent i de flesta portföljer och kanske särskilt intressant för någon som:

 • Känner en osäkerhet kring hur börsen ska utvecklas framöver och vill sänka sin risk
 • Inte vill behöva övervaka sina investeringar så ofta
 • Föredrar bra riskjusterad avkastning framför maximal avkastning

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur gör jag för att köpa Tenoris One?

Köp fonden hos någon av våra samarbetspartners

Fondfakta

 • Fondnamn: Tenoris One
 • ISIN-kod: SE0014808416
 • Fondtyp: Specialfond
 • Förvaltningsavgift: Fast avgift 1%, prestationsbaserad avgift 20%
 • Fondens risk: 4 av 7
 • Jämförelseindex: OMRX TBILL
 • Fondens startdatum: 2020-10-12
 • Fondbolag: AIFM Capital AB
 • Ansvarig förvaltare: Henric Nordin