TENORIS ONE

För dig som söker ett alternativ till börsen.

Diversifierad Startsida

Diversifierad

Stabil Startsida

Låg risk

Langsiktig Startsida

Konjukturokänslig

Diversifiering

Tenoris One är en aktivt förvaltad alternativ investeringsfond. Fonden investerar till viss del i aktier men främst i mindre konventionella tillgångar som ädelmetaller, industrimetaller och jordbruksprodukter. Fonden är väsentligt mer diversifierad än en traditionell 60/40 blandfond.

Honeycomb Blue

Exempel på tillgångar Tenoris One investerar i.

För vem?

 • För dig som söker låg risk, fondens mål är att standardavvikelsen ska understiga 5 %
 • För dig som söker bra riskjusterad avkastning, fondens målavkastning är 7-12 % per år

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Var kan jag köpa Tenoris One?

Köp fonden hos någon av våra samarbetspartners

Fondfakta

 • Fondnamn: Tenoris One
 • ISIN-kod: SE0014808416
 • Fondtyp: Specialfond
 • Förvaltningsavgift: Fast avgift 1%, prestationsbaserad avgift 20%
 • Fondens risk: 4 av 7
 • Jämförelseindex: OMRX TBILL
 • Fondens startdatum: 2020-10-12
 • Fondbolag: AIFM Capital AB
 • Ansvarig förvaltare: Henric Nordin